نگاه دولت سیزدهم همسو با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است

به گزارش راوه بلاگ، ایسنا/ براساس سخنان عضو هیات مدیره انجمن صنفی مرمتگران، نگاه دولت سیزدهم همسو با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است.

نگاه دولت سیزدهم همسو با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است

مجید علومی پیرامون اینکه نگاه دولت سیزدهم همسو با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است، توضیح داد: نگاه های دهه 60 به انتها رسیده و دیگر نگاه سیاستمداران گذشته در شرایط کنونی کشور وجود ندارد بطوریکه امروز میراث فرهنگی مسئله ای فراتر از جناح سیاسی است و به اسم اولویت به آن نگاه می گردد.

وی توضیح داد: امروز جهانی گسترده با فضای مجازی و رسانه ها، قدرت لازم برای جلوگیری از هجمه های رخ داده را دارد و از طرفی آگاهی عمومی اقشار مختلف هم ارتقا یافت، بطوریکه همه می دانند میراث فرهنگی و گردشگری راه تعامل بین المللی است.

این مسئول با اشاره به اینکه در نگاه کلان شاهد کج سلیقگی ها نخواهیم بود، گفت: خوشبختانه، نگاه کلان دولت سیزدهم هم همسو با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است اما نگران سطح خرد این نگاه خصوصاً در سطح شهرها هستیم.

وی توضیح داد: در حالی قبلا شهرداری ها خود یکی از عوامل تخریب میراث فرهنگی بودند که در دوره های اخیر شاهد تعامل خوب شهرداری ها و متولیان میراث فرهنگی هستیم که امیدواریم این تعامل در دوره تازه هم ایجاد گردد.

بازسازی به شرط اصالت

علومی با اشاره به اینکه توجه به بافت تاریخی یزد و بازسازی این بافت بعد از ثبت جهانی آن با تبدیل خانه های تاریخی به هتل های سنتی شروع شد، اظهار کرد: در جریان این توجهات، گردشگران به بافت تاریخی بیشتر جذب شده و زمین ها و خانه های این عرصه، ارزش اضافه نموده پیدا کردند، بسیاری با خرید خانه های این بافت تاریخی نسبت به بازسازی آنها دست به کار شدند، بطوریکه به یک باره، نهضت بازسازی در این بافت راه افتاد.

وی با اشاره به اینکه تقاضا در بافت تاریخی افزایش چشمگیری یافته، گفت: البته با افزایش تقاضا، بازسازی های نامناسبی را هم در بافت تاریخی شاهد بودیم بطوریکه بعضا پایبند به اصالت بنا نبود و تنها نوسازی و زیباسازی خانه های تاریخی محسوب می شد.

این مسئول در همین رابطه یادآور شد: بازسازی نه تنها در یزد بلکه در بعضی شهرهای تاریخی کشور هم به رغم کسب جوایزی در این حوزه، رضایت بخش نیست و بعضا با اصالت معماری بومی بنا همخوانی ندارند.

وی به تطبیق معماری بومی و بعضاً دست بردن استادکاران در اصل معماری بنا اشاره نمود و گفت: بازسازی بومی یزد در تزئینات با سایر شهرهایی مانند کاشان فرق دارد، اما گاها بعضی از استادکاران با پیاده کردن معماری شهرهای دیگر در خانه های تاریخی یزد، آنها را از اصالت خارج می نمایند؛ البته با مواردی که گزارش گردد، برخورد می کنیم. علومی با بیان اینکه نظارت دقیق تری برای بافت تاریخی ضروری است، توضیح داد: باید اصالت بنا در اصل بازسازی حفظ گردد و مشاوران و استادکاران به حفظ اصالت ابنیه احترام بگذارند.

راه نجات بافت های تاریخی

جانشین پایگاه میراث تاریخی شهر جهانی یزد با اشاره به ضرورت تداوم حیات بافت تاریخی یزد، اعلام نمود: خواه ناخواه این بافت تاریخی به سمت مالی شدن و تبدیل شدن به شهری مانند وهم خواهد رفت مگر اینکه هر چه زودتر از این مسئله جلوگیری گردد تا شاهد مرگ بافت تاریخی و اصالت آن نباشیم.

وی با تاکید بر اینکه بافت تاریخی بدون حیات و سکونت مردم کالبدی خشتی خواهد بود، گفت: خوشبختانه از حدود هر هشت طرحی که در کمیته فنی مورد آنالیز قرار می گیرد، یک طرح مربوط به سکونت در این بافت است و این مسئله نشان می دهد مردم مشتاق به زندگی در بافت تاریخی یزد هستند.

علومی با اشاره به لازمه جلوگیری از موزه ای شدن بافت تاریخی با توجه جدی به مردم آن گفت: تنوع گردشگری مسئله مهمی است که در احیای بافت تاریخی موثر خواهد بود و می تواند به تداوم حیات و سکونت در بافت یاری کند اما از همه مهمتر ذی نفع شدن مردم در این زمینه است.

وی توضیح داد: اگر مردم جریانساز و مجری تنوع گردشگری باشند و از خارج شهر و بافت برای رویدادها، کاربری های مالی و سایر مسائل مربوط به این بافت تاریخی اقدام نکنیم، مردم هم ساکن بافت تاریخی خواهند بود.

وی با بیان اینکه حفاظت و بازسازی از بافت تاریخی هم با ذی نفع شدن مردم جهت بهتری را در پیش خواهد داشت، مجددا اعلام نمود: بعضا شاهد این مسئله هستیم که بعضی از افراد با معماری خانه های قاجاری را به دوره های قبلی مانند صفوی تغییر می دهند و این مسئله را موثر در ارتقای ارزش آن می دانند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی سراسری بازسازیگران آثار فرهنگی و هنری ایران نسبت به این مسئله که گویا تا به امروز موارد زیادی نداشته است، گفت: برگرداندن خانه به سبک های قبلی بیشتر مربوط به خانه هایی بوده که الحاقاتی از قبل داشته اند یعنی خانه ای صفوی که با الحاقاتی در دوران قاجاری تغییر سبک داده است و استادکار و معمار این الحاقات را منشا بازگرداندن معماری می داند.

علومی با اشاره به اینکه باید به الحاقات و تغییرات معماری در دوران گذشته هم احترام بگذاریم، اعلام کرد: هر چند این مسئله سلیقه ای است و در بعضی موارد هم قابل قبول نیست اما متاسفانه اتفاق میافتد و به کالبد بنا احترام گذاشته نمی گردد.

وی با بیان اینکه بازسازی سبکی از بازسازی گذشته در بنایی با اصالتی متفاوت در صورت گزارش دادن نقد می گردد، گفت: باید استادکاران و متولیان این مسئله بپذیرند که این تغییر معماری و سبک بخشی از اصالت و هویت بناست و اگر توجیه شوند به درک این تغییرات می رسند، در عین حال باید بدانند که ما نسبت به آیندگان خود هم جوابگو هستیم.

تقاضای بالای بازسازی با جهانی شدن

این مسئول با بیان اینکه جهان هم به سمت و سوی حفظ اصالت ها و حفظ معماری پایدار و بومی و متناسب با اقلیم و محیط زیست پیش می رود، گفت: با ثبت جهانی این مسئله در یزد رخ داد اما با وجود قوانین و مسائل متعدد، گاهی براساس مصلحت های سیاسی و اجتماعی و دیگر موارد بعضی موافقت ها صادر شد که اصالت بافت تاریخی را زیرسوال برده و درشان این شهر میراث جهانی نیست.

وی البته به تغییر چنین طرح هایی اشاره نمود و گفت: مواردی را در یزد شاهد هستیم که با بافت تاریخی همخوانی ندارند و مصادیق آن از چشم مردم پوشیده نیست، اما امروز میراث فرهنگی با همه سختی هایش بازویی قوی و همراه دارد و جای نگرانی نداریم.

جانشین پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، توضیح داد: نسبتاً مدیریت خوبی را در این زمینه داشتیم هر چند که کرونا رخ داد، اما منجر شد تا برخلاف رکود گردشگری، فرصتی برای تنفس بافت تاریخی و جلوگیری از حجم گسترده بازسازی ها از سوی مردم گردد.

وی با اشاره به اینکه مردم یزد در چنین مسائلی بسیار رشد نموده اند، توضیح داد: هر چند گاهی با ناراحتی و مقاومت هم روبرو می شویم اما با احتیاط با مسائل مربوط به بازسازی و حفظ اصالت و سبک بنا در بافت تاریخی در کمیته فنی برخورد می کنیم.

علومی با مرور اوایل دوران ثبت جهانی بافت تاریخی گفت: اوایل ثبت جهانی ما بسیار مشکل داشتیم و پدیده ثبت منجر شده بود تا با حجمه زیادی از مخالفت ها خصوصا از سوی مردم روبرو شویم، مردمی که تمایل به تغییر داشتند اما در زمان نه چندان زیادی مردم هم همراه شدند.

وی با بیان اینکه کمبود نیرو و امکانات و اعتبارات میراث فرهنگی از مسائل اثرگذار در مورد بازسازی هاست، گفت: گستردگی حریم و عرصه بافت جهانی و تاریخی در یزد بسیار زیاد است و این نیروها که تنها با تعدادی کمتر از انگشتان دست هستند، مسئولیت حفاظت و مراقبت از بافت را برعهده دارند.

وی اضافه نمود: از طرفی تقاضای بالای بازسازی هم مسئله دیگری بود که امان میراث فرهنگی را بریده بود و کرونا فرصتی برای تنفس و کاهش بازسازی ها شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی سراسری بازسازیگران آثار فرهنگی و هنری ایران با اشاره به اینکه یزد قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به قطب بازسازی کشور را دارد، گفت: اکنون هم در مورد بازسازی از صندلی بسیار خوبی در سطح کشور برخورداریم.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: همگردی
انتشار: 13 مرداد 1400 بروزرسانی: 13 مرداد 1400 گردآورنده: raveblog.ir شناسه مطلب: 2537

به "نگاه دولت سیزدهم همسو با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نگاه دولت سیزدهم همسو با حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید