تاریخچه خودروسازی تویوتا و آشنایی با موسس آن کیشیرو تویودا

به گزارش راوه بلاگ، شرکت تویوتا (Toyota) یک شرکت خودرو سازی ژاپنی است و صندلی سومین شرکت خودرو سازی جهان را از نظر فروش دارد. از شرکت تویوتا بیشتر بدانید.

تاریخچه خودروسازی تویوتا و آشنایی با موسس آن کیشیرو تویودا

تویوتا ( Toyota) شرکت خودرو سازی ژاپنیو یک شرکت چندملیتی می باشد که دفتر مرکزی آن در شهر تویوتا آیچی (از شهرهای استان آیچی ژاپن) واقع شده است. تعداد کارکنانشرکت تویوتا در سال 2013 بیش از 333 هزار نفر اعلام گشت و در سال 2011پس از جنرال موتورز و گروه فولکس واگن در صندلی سومین شرکت خودرو سازی دنیا ازلحاظ میزان فروش معرفی گردید. نخستین خط فراوریخودرو شرکت تویوتا در سال 1937 بهواسطه کیشیرو تویودا و در کارخانه شرکت نساجی صنایع تویوتا که متعلق به پدرش (ساکیشیتویودا) بود، راه اندازی گشت. اولین خودرو سواریشرکت تویوتا نیز تویوتا ای ای نامیده شد. شرکت تویوتا دارنده برندهای دینا، دایهاتسو، سایون، لکسوس و هینو موتورزاست. سهام شرکت تویوتا در بازار بورس نیویورک، بورس لندن و بورس توکیومعامله می گردد.

آرم شرکت تویوتا

شرکت تویوتا

کیشیرو تویودا

تاریخچه شرکت خودرو سازی تویوتا

اساس پایه گذاری شرکت خودرو سازی تویوتا به سال 1926 برمی گردد.یعنی زمانی که ساکیشی تویودا به راه اندازی شرکت صنایع تویوتا اقدام کرد.تاریخچه این شرکت که در صنعت نساجی فعالیت می نمود نیز به اوایل قرن بیستم برمی گرددکه تحت عنوان یک کارخانه ریسندگی مشغول به فعالیت بود. ساکیشی تویودا که چندین سالمانند پدرش در زمینه فروش فرش مشغول به کار بود این کارخانه را راه اندازی نمودهبود و در سال 1894 یک ماشین بافندگی صنعتی هم ابداع نموده و فراوری نموده بود .

ساکیشی در سال 1924 مدل تمام اتوماتیک آن را فراوری کرد و دو سال بعد کارخانهاتوماتیک ریسندگی تویوتا به نام صنایع تویوتا به وجود آمد. پسر کنجکاو وبا استعداد ساکیشی، کیشیرو تویودا نام داشت که در سال 1929 در رشته مهندسی مکانیکاز دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شده بود و در کارخانه پدرش مشغول به کار شد. ولیهمه توجه او صرف ساخت موتور خودرو شد.در سال 1929 توافق نامه ای با شرکت برادران پلات از انگلستان در زمینهماشین آلات صنعتی ریسندگی و بافندگی امضا شد. طبق این موافقت نامه حق فراوری وفروش دستگاه های اتوماتیک بافندگی به کشورهایی غیر از ژاپن (همانند چین و آمریکا)در قبال 100.000 پوند اعطا می شد که در ادامه آن کیشیرو به ایالات متحده آمریکارهسپار شد. البته کیشیرو از این سفر هدف های دیگری هم در سر داشت. هنگام انجاممذاکرات با برادران پلات، مجذوب خودرو ها در غرب گشته بود. در این سفر بود کهکیشیرو تصمیم خود را برای ورود به صنعت خودرو سازی گرفت .

در سال 1930 کیشیرو تحقیق بر روی موتورهای گازوئیلی را آغاز کرد.کیشیرو در خصوص برنامه آینده خود با رئیس شرکت، ریسابورو مشورت کرد. ریسابورو نخستبسیار محتاط بود و فریادهای اعتراض از داخل و خارج شرکت بلند شد. ولی کیشیرو برتصمیم خود مصمم بود و عقیده داشت که این تجارت برای شرکت سودمند می باشد و از همهمهمتر دولت هم آشکارا برای سیاستگذاری پیشبرد صنایع خودرو در کوشش بود. طولی نکشید که ریسابورو موافقت خود را اظهار داشت وکیشیرو دپارتمان خودرو را در سال 1933 در قسمت کوچکی از کارخانه ریسندگی پدرراه اندازی کرد. هدف او فراوریخودرو های مناسب با شرایط آن موقع ژاپن بود. درشرایطی که نکات مثبت خودرو های خارجی را هم مد نظر داشت .

در سال 1935 نخستین کارخانه خودرو سازی تویوتا کار خود راآغاز کرد و سال بعد لوگوی تویودا به تویوتا تغییرپیدا کرد. یک سال بعد یعنی 1937 شرکت تویوتا موتورزبه شکل رسمی افتتاح گشت. بنابراین یکی از پیروز ترین کارخانجات ریسندگی ژاپن دربین دو جنگ دنیای با تغییر گرایش، به کارخانه خودرو سازی تبدیل شد. کوشش وهمت کیشیرو تویودا سبب شد که از دل کارخانه پدرش کارخانه ای جدید تأسیس گردد.اوایل کار، خود کیشیرو به عنوان قائم مقام شرکت جدید کار می کرد. امادر سال 1941 در صندلی مدیرعامل مشغول به کار شد. بلافاصله بعد از راه افتادن شرکتجدید اصول مدیریتی جدیدی در روش مدیریت و اداره کارخانه استفاده شد. در سال 1938 سیستم JIT عملیاتیگشت. دو سال بعد مؤسسه تحقیقاتی تویوتا افتتاحشد. سال 1951 سیستم پیشنهاد ایده های خلاق در تویوتا فعال شد.1973 مرکز طراحی و سال بعد هم مرکز آموزش تویوتا توسط کیشیرو راه اندازی گشت .

نخستین محصول تجاری شرکت تویوتا کامیون 1.5 تنی جی1 بود. در طولجنگ دنیای دوم تمام کارخانه در اختیار جنگ بود و برای ارتش ژاپن، کامیون فراوری می نمود.تا چند سال بعد از انتها جنگ هم به تویوتا مجوزفراوری خودرو داده نشد. در سال 1952 با فوت کیشیرو مسئولیت شرکت به عهده ایجی تویوتا پسر عموی او گذاشته شد. ایجی به همراه پسر کیشیرو یعنی شوئیشیرو مشغول به کار شدند و طی سال های بعد،تویوتارا بهیکی از شرکت های عظیم خودرو سازی دنیا تبدیل نمودند. در سال 1977 مرکزفنی تویوتا درایالات متحده آمریکا افتتاح گشت و سال 1984 همکاری تویوتا با جنرال موتورز در ایالات متحده انجام شد. پس از ایجی، تایچی اونومسئولیت شرکت را عهده دار شد و در استقرار سیستم فراوری تویوتا بسیار کوشش کردو اصول راهنمای تویوتا را درسال 1992 منتشر نمود. امروزه تویوتا عظیمترین فراوری کننده خودرو در دنیا می باشدکه از وسایل نقلیه کوچک گرفته تا کامیون های عظیم را در انواع مدل ها فراوری می نماید.شرکت تویوتا همچنین فعالیت های گوناگونی در راستای خدمات مخابراتی، خانه هایپیش ساخته و قایق های تفریحی انجام داده است.

سیستم فراوری شرکت خودرو سازی تویوتا

تویوتا یک شرکت معمولی فراوری خودرو نمی باشد. از همان ابتدای راه اندازیشرکت، اصول و مبانی بکر مدیریتی در شرکت انجام شد. این همان زمانی بود که کیشیروتویودا جوان در کارخانه ریسندگی پدرش ساکیشی تویودا، با ایده استفاده از نوارنقاله، خط مونتاژ فراوری موتور گازوئیلی کوچکی را با یاری مهندسان جوان دیگر راهاندازی کرد. پدر کیشیرو اعتقاد داشت، از هیچ فرایندی نمی گردد کامل نامید بود و همواره جایی برایبهبود وجود دارد و همین اندیشه بهبود بود که فرایند کایزن یا بهبود مستمر رادر تویوتا نهادینه نمود. جریان تولد شرکت جدید فراوری خودرو در گوشهکوچکی از کارخانه ریسندگی پدر، اندیشه ساده و جمع و جور کارکردن، بی ریخت و پاشبودن و آراستگی محیط کار را در ذهن و دل کارکنان شرکت جدید جای داد و بدین شکلشرکت خودرو سازی تویوتا مدل سیستم فراوریی خاص خود را به دنیا ارائه نمود. اساس سیستم فراوری تویوتا، فلسفه حذف کامل اتلاف ها می باشد.کیشیرو اعتقاد داشت شرایط ایده آل برای فراوری زمانی به وجود می آید که ماشین آلات و افراد با هم کار کنند تا بدون هیچ گونه اتلافی ارزش افزوده ایجاد گردد.

اونوتایشی، مهندس جوانی که در سال 1932 به تویوتا پیوست در توسعه اندیشهکایزن در تویوتا نقش مهمی را ایفا کرد. او با ابداع سیستم کانبان، بُعددیگری از سیستم فراوری تویوتا را ارائه نمود و با دمینگ و ایشیکاواهمکاری نزدیکی داشت. تایچی اونو، پیشتاز سیستم فراوریتویوتادر دهه 1950 بر این عقیده بود کهعظیمترین مشکل زمانی رخ می دهد که هیچگونه مسئله ای وجود نداشته باشد. او به شکلمستمر به کارکنان می گفت با هر موضوعی که روبرو می شوید، پنج بار بپرسید چرا؟.مثالی که خود او می زد؛ یک روبات جوشکاری بود که در وسط کار متوقف می گردد و بااین پنج پرسش ریشه مشکل معین می گردد.

چرا روبوت متوقف شد؟

به دلیل اینکه مدار آن بیش از حد بار کشید و فیوز سوخت.

چرا مدار بیش از حد بار کشید؟

به دلیل اینکه یاتاقان ها به خوبی روانکاری نگشته بودند.

چرا یاتاقان ها به خوبی روانکاری نشده بودند؟

به دلیل اینکه گردش پمپ روغن ناقص انجام می گردد.

چرا گردش روغن خوب انجام نمی گردد؟

به دلیل اینکه خروجی آن با آشغال های فلزی مسدود گشته است.

چرا خروجی آن مسدود گشته است؟

به دلیل اینکه فیلتری روی پمپ موجود نمی باشد.

به این صورت پاسخ مشکل معین می گردد. گرچه ابداع گر اصل پنج چرا، ساکیشی تویودا بود؛ولی اونو این اصل را توسعه بخشید. اونو اعتقاد داشت کشف کردن علت ریشه ای مسائل،خود عامل و کلید حل مسائل بعدی می باشد. در فراوری، داده ها مهم هستند ولی واقعیت،مهم تر می باشد. پس باید عمیق نگاه کرد و به ریشه دست پیدا کرد.

سیستم های تویوتا

در سیستم فراوریتویوتا، موارد زیر استفاده شده است:

فراوری به هنگام

فراوری به هنگام روشی می باشد که در آن هر قطعه درست در زمانی که به آن احتیاج استفراوری میگردد و هیچ مقداری از آن هرگز در انبار موجود نمی باشد. به عبارتی، سوالاین است: چه چیزی احتیاج است؟ چه وقت به آن احتیاج است؟ چه مقدار از آن احتیاج است؟بنابراین می گردد اتلاف ها را حذف نمود و بهره وری را ارتقا داد. با صفر نمودنموجودی انبار، هزینه های نگهداری کالا در انبار حذف می گردد. این کار مستلزمارتباط بسیار قوی با فراهم کنندگان قطعات و مدیریت صحیح زنجیره تامین می باشد. ایده فراوری به هنگام توسط تایچی اونو به خوبی توسعه پیدا کرد. شایدایده اولیه طرح چنین عملی، کمبود فضا و امکانات فراوری در بخشی از کارخانهفراوریموتور خودرو بود که کیشیرو تویودا در کارخانه ریسندگی پدر خویش راه اندازینموده بود.

ساختمان شعبه تویوتا در فرانسه

کانبان

کانبان یک سیستم متفاوت و متمایز کنترل می باشد. هنگامی که در ایستگاه کاری بهقطعه ای احتیاج است، این احتیاج مطرح می گردد و سپس قطعه به سرعت فراوری و حمل می گردد.به صورتی که وقفه ای در فراوری به وجود نیاید. کانبان یک لغت ژاپنی است به معنیکارت، بلیط و علامت. کانبان در سیستم فراوری تویوتا ابزاری است برای مدیریت نمودن جریان وفراوری مواد. به کانبان، روش سوپرمارکت هم گفته می گردد. چرا که ایده اولیه ازفروشگاه های تجاری عظیم گرفته شده است که از کارت های کنترل استفاده می کنند وکلیه اطلاعات مربوط به محصول مثل اسم، کد، محل انبار و مانند آن در کارت درج می گردد.

ساختمان مرکز فروش تویوتا در ایالات متحده، تورانس، کالیفرنیا

جیدوکا

این مفهوم از سوی مؤسس تویوتا یعنی ساکیشی تویودا مطرح گشت.جیدو به معنی اتوماسیون است و جیدوکا یعنی اتوماسیون با نگرش انسانی. بهمعنی ماشینی که به آسانی حرکت می نماید و تحت پایش و نظارت یک اپراتور قراردارد. جیدوکا بر دیدن مسائل تاکید دارد و به ساخت محصولات بسیار کیفی می انجامد.در این مفهوم کیفیت باید در طی فرایند فراوری کسب گردد.

درآمد شرکت خودرو سازی تویوتا

درآمد شرکت تویوتا در سال 2012 برابر 197.29 میلیارد دلار و سود خالص آن3 میلیارد دلار اعلام شده است. در حال حاضر شرکت تویوتا بعد از گروهفولکس واگن با درآمد 247.77 میلیارد دلار و سود خالص 28.13 و جنرال موتورز بادرآمد 150.276 میلیارد دلار و سود خالص 7.585 میلیارد دلار سومین خودرو سازبرتر دنیای و نخستین خودرو ساز ژاپن به حساب می آید. رشد روزافزون تویوتا به صورتی است که به زودی رقیب دوم خود را پشت سر می گذاردو دور از انتظار نیست که با عقب گذاشتن جنرال موتورز به غول برتر خودرو سازیدنیا مبدل گردد. تویوتادر سراسر ژاپن 12 کارخانه فراوری خودرو دارد. بازارخارجی تویوتا170 کشور و منطقه را شامل می گردد. شرکت های فراوریی خارجیسازنده تویوتا 52 شرکت هستند و در 27 کشور دنیا پراکنده شده اند. در سال2005 در ژاپن 65798 نفر در کارخانه های شرکت مشغول به کار بوده اند که با محاسبه523 شرکت زنجیره تامین، که 231 شرکت آن در خارج از ژاپن واقع است، این تعداد به285977 نفر ارتقا می یابد. در سال 2005، شرکت تویوتا 812 میلیارد ین در شاخه تحقیق و توسعه هزینهنموده است. آخرین دستاورد فناوری تویوتا، فراوری خودرو هیبریدی سینرژی است؛متشکل از دو منبع قدرت: موتور الکتریکی و موتور گازی / بنزینی. در این فناوریامکان صرفه جویی در مصرف سوخت، صدای کمتر و رانندگی بهتر در نظر گرفته شده است.

مدیریت ارشد شرکت خودرو سازی تویوتا

آکیو تویودا، مدیرعامل تویوتا

موسس اولیه شرکت، ساکیشی تویودا است که اولین کارخانه ریسندگی اتوماتیک در ژاپن رابنام صنایع تویوتا راه اندازی کرد. بسیاری از ایده های خوب مدیریتی،همچون بهبود مستمر که بعدها در تویوتا استفاده شد نیز از او می باشد.ساکیشی همواره می گفت: پنجره را بازکن، دنیای عظیمی در بیرون وجود دارد. کیشیرو تویودا پسر ساکیشی در گوشه ای از کارخانه پدرش خط فراوری موتور گازوئیلی راراه اندازی کرد و در سال 1935 با ساخت نخستین خودرو مدل تویوتا ای1و سال بعد مدل تویوتا ای ای رویای فراوری یک خودرو شخصی را بهواقعیت تبدیل کرد. در حال حاضر آکیو تویودا، مدیرعامل تویوتا است. او که نوهکیشیرو تویودا می باشد؛ پس از کاتسواکی واتانابه به این سمت نائل شد.

برخی از شعارهای تویوتا در طی این سالها که از زبان مدیران عامل گفتهشده به توضیح زیر می باشد:

  • مشتری حرف اول را می زند. سپس نوبت فروشنده می باشد و در آخر سازنده است.
  • راه کسب تجربه، رویارویی با چالش ها می باشد.
  • با کوشش خود، از حرمت خود دفاع کن.
  • ما دستاوردهای عظیم را با زحمات خودمان کسب نموده ایم.
  • کیفیت در حین فرایند فراوری می گردد.

آینده خودرو سازی تویوتا

طرح تویوتا برای سال 2020 ، مدلی که همه بدنه آن مجهز به نمایشگر است

تویوتا چشم انداز دنیای خود را برای سال 2013 ارائه نموده است. این چشم اندازتصویر جدیدی برای تویوتا در آینده را به تصویر می کشد: ایجاد خودرو هاو جامعه ماشین محور که در آن افراد قادرند به آسانی و ایمنی رانندگی کنند. برایدستیابی به این هدف باید موازانه ای بین کمتر کردن و بیشتر کردن موجود باشد.

خودرو تک نفره تویوتا i-road

کمتر کردن، چشم انداز و فلسفه کوشش های تویوتا است. در به حداقل رساندنجنبه های منفی خودرو همچون تاثیرات مخرب زیست محیطی، ترافیکی و تصادفات.بیشتر کردن، فلسفه و چشم انداز تویوتا است. در بیشتر کردن جنبه هایمثبت خودرو همچون راحتی، سرگرمی، شاد ساختن و مهیج نمودن. تشدید موثر این دوعملکرد، حرکت پایدار را به دنبال دارد. در 4 ژانویه 2013 شرکت تویوتا خودرو خودگردانی را معرفی نمود که قادر بودمحیط اطرافش را مورد ارزیابی قرار دهد و نسبت به تغییرات آن واکنش نشان میداد.این خودرو همچنین می توانست نقش یک هشدار دهنده را برای راننده خود بازی کندو با دیگر وسایل نقلیه ارتباط برقرار کند.

خودرو های فراوری شده توسط شرکت تویوتا

تویوتا لندکروز اف جی40

خودرو های تویوتا که تا به حال از طریق درگاه تویوتا استور درسطح بین المللی به فروش رسیده است عبارتند از:

تویوتاسده، تویوتاکراون مجستا، تویوتاکراون، تویوتاپریوس، تویوتاآلیون، تویوتاآریس، تویوتاکورولا(ای120)، تویوتاپوتر، تویوتاپرویا، تویوتاآیسیز، تویوتاافجی کرویزر، تویوتالندکروز، تویوتاترکر، تویوتالندکروزر پرادو، تویوتادینا، تویوتا استوت، تویوتا2000جی تی، تویوتاکاریناای دی، تویوتاگایا، شورولت کاوالیر، تویوتامسترآس، تویوتاهیلوکس، تویوتامگاکروزر.

خودرو هایی که از درگاه تویوپت استور در سطح بین المللی به فروش رسیده است عبارتنداز:

تویوتامارک ایکس، تویوتاپرمیو، تویوتاپریوس، تویوتابلتا، تویوتامارک ایکس زدآی او، تویوتاراکتیس، تویوتاآریس، تویوتاپوتر،لکسوس آرایکس،تویوتاراو 4، دایهاتسو تریوس، تویوتاآلفارد، تویوتاهای آس،دایهاتسو موو، تویوتاکورونا ای ایکسی وی، تویوتا ترسل، تویوتااوپا، تویوتاآوالن،دایهاتسو تریوس، تویوتاایست، تویوتاپلاتز، تویوتاهیلوکس، تویوتاپاسو،لکسوس ال اس.

خودرو هایی که از درگاهتویوتاکرولا استور در سطح بین المللی به فروشرسیده است، عبارتند از:

تویوتا کمری، تویوتاپریوس، تویوتا کورولا (ای140)، تویوتابلتا، تویوتاپروبوکس، تویوتاراکتیس، تویوتاسرا،تویوتاراو4، تویوتا پرویا، تویوتا مسترآس، دایهاتسو (تمامی،تویوتاپابلیکا،تویوتاترسل،لکسوس ای اس، تویوتاکمری (ایکسوی10)، تویوتااسپرینترمارینو، تویوتاراو 4، تویوتاهایلندر، تویوتااسپورت800،تویوتاسوپرا.

خودرو هایی که از درگاه نتز استور و formerly تویوتا ویستااستور در سطح بین المللی به فروش رسیده است عبارتند از:

تویوتاپریوس، تویوتاایست، تویوتاآریس، تویوتااونسیس، تویوتارام، تویوتادبلیوآی اس اچ، تویوتاراو 4، تویوتاآلفارد، تویوتاآی کیو، تویوتاکورولا (ای120)،تویوتایاریس ورسو، لکسوس آی اس، تویوتاکورن،لکسوس جی اس، تویوتاام آر2،تویوتاام آر2، تویوتااستارلت، تویوتاویستا، تویوتاکرستا، تویوتااسپرینترمارینو، تویوتاکورولا (ای90)، تویوتاگرانویا، تویوتالایت ایس،زاترن سری اس. تویوتا و لکسوس هم اکنون 20 مدل مختلف هیبریدی را در 80 کشور دنیا به فروش می رسانندکه پر فروش ترین آن ها تویوتا پریوس هیبریدی می باشد. این خودرو تاثیرمهمی در افزایش فروش خودرو های هیبریدی تویوتا داشته.

تویوتا در ایران

شرکت ایرتویا کنندگی انحصاری فروش محصولات تویوتا را در ایران عهده دار می باشد. شرکت ایرتویا در سال 1352 از طریق اصغر حدادزاده به منظور وارداتفناوری و تکنولوژی به ایران، با دریافت کنندگی مجاز و انحصاری تویوتا درایران، در خیابان عباس آباد تهران تاسیس شد. بعد از ورود 4 دستگاه خودرو تویوتا سیلیکادر سال 1353 به عنوان نمونه، واردات خودرو تویوتا به ایران عملا آغازشد. پس از آن فعالیت های بازرگانی لیفتراک و مونتاژ کامیون های تویوتا ونیز راه اندازی شبکه فروش خودرو ، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش صورت گرفت.

در طی سال های 1355 تا 1358 سالانه حدود 40.000 دستگاه خودرو تویوتا به ایرانوارد گشت. در طول سال های 1359 تا 1369 با محدودیت واردات خودرو های خارجیبه کشور، فعالیت های شرکت ایرتویا تنها به تامین قطعات یدکی خودرو های موجودمحدود گشت. در طول سال های 1370 تا 1374 با آزاد شدن واردات خودرو مجدداواردات خودرو های تویوتا آغاز شد.با صدور مجوز صنفی برای امکان واردات دوباره خودرو در سال1383 بار دیگر واردات صنعتی خودرو تویوتا آغاز شد کههمچنان هم این واردات ادامه دارد .

منبع: Be6

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: setare.com
انتشار: 15 مرداد 1400 بروزرسانی: 15 مرداد 1400 گردآورنده: raveblog.ir شناسه مطلب: 602

به "تاریخچه خودروسازی تویوتا و آشنایی با موسس آن کیشیرو تویودا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاریخچه خودروسازی تویوتا و آشنایی با موسس آن کیشیرو تویودا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید