گزارش خبرنگاران از قوانین کنترل دوپینگ فوتبال، مجازات مصرف مخدرها کم شد

به گزارش راوه بلاگ، به گزارش خبرنگاران، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) که متولی جهانی مبارزه با دوپینگ در تمام رشته هاست از نوامبر سال 2017 میلادی تدوین نسخه چهارم از مجموعه قوانین جهانی برای کنترل این پدیده شوم را شروع و در نشست های ویژه با حضور اعضای هیأت اجرایی خود دنبال کرد.

گزارش خبرنگاران از قوانین کنترل دوپینگ فوتبال، مجازات مصرف مخدرها کم شد

بعد از گذشت سه سال تدوین نسخه جدید وادا نهایی شده و قرار است از ابتدای ژانویه سال 2021 میلادی ملاک عمل قرار بگیرد.

فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) که برای کنترل دوپینگ ورزشکاران این رشته از قوانین خاص خود تبعیت می نماید نیز بر اساس کد جدید وادا بازنگری لازم در خصوص قوانین و مقررات خود را انجام داده و آن را برای ملاک عمل قرار دادن در سال آینده میلادی به آژانس دنیای مبارزه با دوپینگ، کنفدراسیون های قاره ای و تمام کشورهای عضو از جمله ایران اطلاع رسانی نموده است.

بدین ترتیب از ابتدای سال آینده قوانین جدید مبارزه با دوپینگ در فوتبال ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تغییر بازه زمانیِ مشخص شده برای نمونه گیری داخل مسابقه از ورزشکار، کاهش محرومیت برای دو دسته از ورزشکاران یا در صورت استفاده از بعضی مواد مخدر رایج درجامعه و … از جمله تغییرات اعمال شده در این قوانین است.

بعضی از تغییرات اعمال شده مهم و قابل توجه در مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ فوتبال و دیگر رشته ها برای سال 2021 به این توضیح است:

تغییر دوره نمونه گیری حین مسابقه

* بازه زمانی نمونه گیری حین مسابقه In - competition از ساعت 23:59 شب قبل از مسابقه شروع می گردد و تا خاتمه مسابقه ادامه خواهد داشت و شامل نمونه هایی که در جریان مسابقه هم گرفته می گردد نیز خواهد بود. پیش از این اما یک بازه زمانی 12 ساعته برای نمونه گیری حین مسابقه مشخص شده بود.

کاهش محرومیت برای دو دسته از ورزشکاران

* تغییرات اعمال شده ورزشکاران سطح پایین را از دیگر ورزشکاران جدا نموده است. ورزشکاران سطح پایین شامل ورزشکاران Protected person (افراد حمایت شده) و Recreational (تفریحی) می گردد که نسبت به ورزشکاران سطوح بالا فرصت کمتری برای آموزش دیدن دارند. افراد حمایت شده شامل ورزشکارانی می شوند که زیر سن قانونی هستند و تجربه زیادی از حضور در میادین بین المللی ندارند. تفریحی هم به ورزشکارانی اطلاق می گردد که 1- طی 5 سال گذشته در مسابقات ملی و بین المللی شرکت نداشته اند 2- در آینده برنامه شرکت در مسابقات بین المللی یا آزاد را نداشته باشد و 3- عضو حوزه نمونه گیری RTP فدراسیون بین المللی یا نادر کشور نباشد.

هدف از نمونه گیری از ورزشکاران سطح پایین جنبه سلامت عمومی و بازتوانی -نه محروم کردن این افراد- است. ضمن اینکه محرومیت برای ورزشکاران تفریحی و ورزشکارانی که شغل تمام وقت شان ورزش نیست اقدامی خشن است. بر همین اساس در قوانین 2021 هیات داوری انعطاف پذیری بیشتری در قبال ورزشکاران گروه حمایت شده و تفریحی داشته طوریکه محرومیت ناشی از تخلفات دوپینگ برای آنها کمتر از دیگر ورزشکاران خواهد بود.

تاکید بر آموزش مبارزه با دوپینگ

* اصل کنترل دوپینگ در ورزش دنیا، آموزش های آن است. در قوانین 2021 مقوله آموزش مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است. در این قوانین اهمیت آموزش های بیشتر در زمینه های مختلف شامل کنترل دوپینگ و سیاست های دنیای مبارزه با آن گنجانده شده است.

برخورد فردی و تیمی فیفا با فوتبالیست ها

* فدراسیون بین المللی فوتبال نمونه گیری از ورزشکاران این رشته در دو حوضچه متفاوت تعریف نموده ا ست که یکی از آنها مربوط به ورزشکاران RTP می گردد. این ورزشکاران در صورت تکمیل نکردن فرم مربوطه به اطلاع رسانی موقعیت زمانی و مکانی خود به صورت انفرادی مجازات می شوند. حوضچه دوم موردنظر فیفا مربوط به نمونه گیری پیش از مسابقات PCIP می گردد، قوانین این بخش متوجه تیم هایی است که حضور در تورنمنت های فیفا را در برنامه دارند. این تیم ها باید اطلاعات محل اسکان مرتبط با فعالیت های تیمی خود در دوره مشخص پیش از مسابقات را ثبت نمایند. کوتاهی در این زمینه باعث می گردد که فیفا مطابق با قوانین کمیته انضباطی خود با آنها برخورد کند.

ممنوعیت برخورد خشونت آمیز با افسران

* یکی دیگر از مواردی که فیفا در قوانین 2021 خود مورد تاکید قرار داده در رابطه با برخورد نامناسب با افسران کنترل دوپینگ است. در این بخش تاکید شده که رفتارهای خشونت آمیز نسبت به افسران فیفا در زمان کنترل دوپینگ به عنوان تخلفی اضافه برای ورزشکاران، نیروهای پشتیبان وی و سایر افرادی که در طول بازرسی های مبارزه با دوپینگ فیفا همکاری دارند، در نظر گرفته می گردد و توسط کمیته انضباطی فیفا مورد مجازات قرار می گیرد.

کاهش محرومیتِ استفاده از بعضی مواد مخدر

* استفاده از مواد مخدر تأثیری بر عملکرد ورزشکاران و افزایش کارآیی آنها ندارد با این حال همواره مشاهده آثار استفاده از چنین موادی در نمونه گیری به عمل آمده از ورزشکاران باعث برخورد انضباطی با آنها و محرومیت شان می گردد. پیش از این دوره محرومیت مشخص شده برای مجازات استفاده از مواد مخدر مانند مواد نیروزا بود اما در قوانین جدید دوره محرمیت این مواد کاهش پیدا نموده است. بر این اساس ورزشکارانی که به خاطر استفاده از مواد مخدر رایج در جامعه تست آنها مثبت شده باشد با محرومیت سه ماهه روبرو می شوند. البته در صورتیکه ورزشکار خاطی بتواند ثابت کند این ماده را خارج از ورزش استفاده نموده و به شرط شرکت در برنامه های بازتوانی ترک اعتیاد، دوره محرومیت به یک ماه تقلیل پیدا می نماید.

نکته مهم دیگر در رابطه با این بخش از تغییرات اینکه منظور از مواد مخدر، آن دسته از مواد مخدری است که در جامع رایج می باشد مانند کوکائین، حشیش و ماری جوآنا؛ موادی مانند کوکائین جزو این دسته مواد به حساب نمی آیند. مواد مخدر رایج در جامعه در واقع مواد مخدر تفریحی و خیابانی هستند که مصرف شأن خارج از زمان مسابقه ممنوع نیست به شرطی که ثابت گردد خارج از مسابقه در زمینه های اجتماعی بدون ارتباط با عملکرد ورزشی استفاده شده است. البته این مواد اگر هم در زمان مسابقه مصرف شوند عمدی تلقی نشده و عامل تشدید نماینده ای به حساب نمی آیند.

حمایت از گزارشگران دوپینگ

قوانین 2021 مبارزه با دوپینگ از افرادی که تخلفات دوپینگ یا رفتار نا منطبق را گزارش می دهند حمایت می نماید. در این زمینه همچنین تاکید شده هر گونه تهدید و ممانعت از فعالیت این افراد به عنوان تخلف دوپینگ تعریف شده و باعث محرومیت می گردد.

حربه جدید فیفا با محروم کردن تیم ها

* فدراسیون بین المللی فوتبال در قوانین جدید مبارزه با دوپینگ خود به عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در کشورهای عضو توجه زیادی دارد. در این قوانین تاکید شده اگر نادوی کشوری که عضو فیفا است، غیر منطبق با استاندارد وادا تشخیص داده گردد، تیم های فوتبال آن کشور برای مدت مشخصی از شرکت در مسابقات محروم می شوند.

انطباق قوانین کنترل دوپینگ فیفا با وادا

* در بخش مدیریت نتایج و فرایند رسیدگی به تخلفات فوتبالیست ها، هماهنگی بیشتر بین دپارتمان آنتی دوپینگ و کمیته انضباطی فیفا با هدف اینکه با استانداردهای بین المللی وادا انطباق بیشتری ایجاد گردد، مورد تاکید قرار گرفته است.

دفاع از حقوق ورزشکار

در قوانین جدید دفاع از حقوق ورزشکار گنجانده شده است بر این اساس ورزشکار یا سایر افرادی که تخلف دوپینگ برای شان ثبت می گردد، باید این تضمین را داشته باشند که فرصت قضاوت عادلانه و منصفانه در مقابل یک هیات داوری بی طرف و مستقل را داشته باشند.

چگونگی اثبات تخلف همکاری ممنوعه

* طبق قوانین جدید اگر قرار بر اثبات تخلف همکاری ممنوعه باشد، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وظیفه دارد که اثبات کند ورزشکار از محرومیت پرسنل حامی اش (مربی) آگاه بوده است. پیش از این قانون به این شکل بود که ورزشکار باید ثابت می کرد که از محرومیت مربی خود بی اطلاع بوده است.

به گزارش خبرنگاران، قوانین جدید مبارزه با دوپینگ از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال برای فدراسیون ایران نیز ارسال شده است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 15 مرداد 1400 بروزرسانی: 15 مرداد 1400 گردآورنده: raveblog.ir شناسه مطلب: 1266

به "گزارش خبرنگاران از قوانین کنترل دوپینگ فوتبال، مجازات مصرف مخدرها کم شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش خبرنگاران از قوانین کنترل دوپینگ فوتبال، مجازات مصرف مخدرها کم شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید