عدم استقبال صنایع از پژوهش تا ابتلای جامعه به خودبیگانگی علمی

به گزارش راوه بلاگ، خبرنگاران/همدان عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا از عدم تمایل صنایع برای ورود افراد محقق گلایه کرد و گفت: علم به صورت جزیره ای شده و صنایع از این ظرفیت ها استفاده نمی نمایند.

عدم استقبال صنایع از پژوهش تا ابتلای جامعه به خودبیگانگی علمی

به گزارش خبرنگاران، داوود نعمت الهی در نشست چالش های کیمیاگران پژوهش در پشتیبانی از فراوری که به وسیله مرکز افکار سنجی برگزار گردید، اظهار کرد: نباید از دانشگاهیان و دانشجویان ایراد بگیریم چرا که خود صنعت و جامعه نمی خواهند از علم جامعه دانشگاه استفاده نمایند، به گونه ای که مجموعه دانشگاهیان توانایی ها را جست وجو نموده و از صنعت می خواهیم که قرارداد ببندند و این در حالیست که صنایع تمایلی نشان نمی دهند.

وی اضافه کرد: باید کاری انجام شود که دردی از جامعه باز کند و گرهی از مسائل بگشاید و پیگیری صنایع از ابتدای کار خوب است اما هنگام ورود به کار عقب نشینی نموده به گونه ای که هنگام عقد قرارداد میدان را خالی می نمایند و به این ترتیب پژوهشگران ترجیح می دهند کاری را انجام دهند که برای آنها آورده ای داشته باشد و به این ترتیب سالانه شاهد ارائه تعداد زیادی مقاله از اساتید هستیم.

دکتر نعمت الهی با تاکید بر اینکه نیروهای عظیمی در دانشگاه ها وجود دارد باید استفاده شود، گفت: افراد پژوهشی به مانندآبی هستند که در صحرا رها شده اند و هیچ اثری از آن دیده نمی شود و در جای خود فرو می فرایند، بنابراین اگر از ظرفیت های آنها استفاده نکنیم اثر بخشی این افراد را نمی توانیم دریابیم بعلاوه افراد پژوهشی به مثابه لامپی هستند که نور آن همه جا پخش می شود و به استثنای روشنایی ای که ایجاد می نماید، ظرفیت های بسیاری دارد و از این نور می توان با متمرکز کردن بهره های زیادی برد ، بنابراین افراد پژوهشی در صورت عدم استفاده از ظرفیت هایشان اثر بخش نخواهند بود.

وی ادامه داد: اعضای هیات علمی هدف تعیینی را دنبال نمی نمایند و تنها مقاله هایی را می نویسند که از این مقالات برای ارتقاء علمی استفاده و در آمار و ارقام تعداد مقالات مطرح می شود، بنابراین از ظرفیت این اساتید باید استفاده شود و این در حالیست که هیچ اتفاق معنی داری اتفاق نمی افتد و رتبه های ما در حد تعداد مقالات بوده که خوب است، اما کافی نیست.

این عضو هیات علمی گفت: زمانیکه ریاست دانشکده شیمی را بر عهده داشتم، سعی بر ایجاد ارتباط بین اساتید و صنایع داشتم که جلسات زیادی با دستگاه های اجرایی استان، روسای شرکت ها و سایر مقامات برگزار کردیم اما هر یک از مسئولان، روسای شرکت ها و سایر مقامات عقب نشینی می کردند و در این میان اساتید وانمود می کردند که به جای وقت گذاشتن برا این موضوعات می توانند تعدادی مقاله بنویسند و ارتقاء علمی کسب نمایند چراکه امر پژوهش در جامعه اولویت نیست.

وی گفت: حلقه مفقوده ارتباط بین صنعت، دانشگاه و بهره گیری از ظرفیت های پژوهشگران احتیاجمند تغییر و اصلاح بنیادی از اساتید تا مقامات مسئولان دستگاه های اجرایی و صنایع است که این تغییر جهت می تواند گرهی از مسائل جامعه بگشاید.

دکتر نعمت الهی با بیان اینکه تا کنون دستگاه های اجرایی از اساتید پژوهشی یاری نخواسته اند؛ توضیح داد: تمامی عوامل به صورت زنجیروار به یکدیگر دست به دست هم داده اند و عدم اولویت به استفاده از پژوهش باعث مغفول ماندن از گره گشایی مسائل جامعه شده است.

نهاد مستقل علمی گره گشای مسائل جامعه

استادیار جامعه شناسی دانشگاه اراک در این نشست با بیان اینکه در جامعه ما نهاد علم آنگونه که باید پشتیبانی نمی شود، اظهار کرد: زمانی می توانیم مسائل در جامعه را برطرف کنیم که نهاد مستقل علمی شکل بگیرد و این در حالیست که نهاد علمی مستقل در جامعه نداریم.

دکتر محمد امین افشار اضافه کرد: عدم وجود نهاد مستقل علمی بین اساتید و دانشجویان شکاف ارتباطی ایجاد نموده و عدم وجود چنین نهادی در حوزه علوم انسانی به این حوزه بسیار زیان رسانده است.

وی با بیان اینکه تحمیل دانش و قرار دادن یک دانش در چارت و محدود کردن آن بسیار کار را سخت می نماید، توضیح داد: اینگونه تحمیل ها مانند این است که به موسیقی دان ساز را تحمیل کنیم، بنابراین تفکر و اندیشه بر اساس یک سیاست تعیین جهت علم را از جهت درست علمی اش دور می نماید.

افشار گفت: در بسیاری از مسائل جامعه طرح مسئله انجام نشده به این ترتیب علم نتوانسته یاریی به جامعه کند چرا که بسیاری از مسائل جامعه احتیاج به طرح مسئله دارند.

علم وارداتی گره از مشکل جامعه نمی گشاید

یکی دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا نیز در این نشست گفت: در کشور به جای فراوری علم مونتاژ علم می کنیم و تنها به سواد آموزی می پردازیم در حالیکه علم از سواد آموزی فرق دارد.

دکتر اسماعیل بلالی اضافه کرد: ما در جامعه حمالی سواد علم را می کنیم در حالیکه علم نباید مونتاژ و وارداتی باشد، چراکه بوعلی سینا، ابوریحان بیرونی و سایر اسطوره های علمی، علم وارداتی نداشتند و دلیل ماندگاری آنها هم خوانی جامعه و علم آنهاست.

وی اضافه کرد: علوم انسانی با قدرت سر و کار دارد و در حوزه های علوم اجتماعی همه متخصص و صاحب نظر هستند و افراد به خود اجازه می دهند اظهار نظر نمایند و گاهی نیز تخصصی نظر می دهند.

بلالی اظهار کرد: متاسفانه در علوم انسانی با افرادی سروکار داریم که خود را همه چیز دان می دانند و این موضوع از جمله مسائل حوزه گروه علوم انسانی هست. در حال حاضر با نوعی از خود بیگانگی علمی در جامعه روبرو هستیم و از کاری که انجام می دهیم، لذتی نمی بریم.

وی با بیان اینکه در خارج از کشور علم دانشگاهی با محصول همراه است، گفت: علم برای خارج از کشور بسیار مفید است چرا که متناسب با احتیاج جامعه به علم می پردازند، بنابراین گره از مسائل آنها می گشاید.

دکتر بلالی ادامه داد: در داخل کشور علم خارج را وارد نموده ایم اما محصولی برای علم در جامعه نداریم و دلیل ناکارآمدی علم ما برای گره گشایی مسائل جامعه به وارداتی بودن علم باز می شود، چرا که در خارج از کشور با طرح کردن صورت مسئله و بیان مسائل جامعه به علم می پردازند در حالیکه در داخل کشور تنها علم آنها را وارد نموده ایم و به همین خاطر محصولی نداریم که به این ترتیب کارآمدی ندارد.

دکتر بلالی با بیان اینکه نگاه از بالا به پایین به مسائل در جامعه نباید داشته باشیم، توضیح داد: در پشت میز نشستن و تحقیق از دور مسئله را حل نمی نماید و باید در دل مردم برویم تا بتوانیم مسائل جامعه را حل کنیم.

وی گفت: وارادتی بودن علم هیچ گرهی از مسائل مردم باز نمی نماید، بنابراین باید این جهت اصلاح شود و از بوعلی سینا و سایر دانشمندان که علمشان با جامعه هم خوانی داشت را الگو قرار دهیم.

این عضو هیات علمی با بیان اینکه زمانی علم برای جامعه مفید است که کاری برای جامعه انجام شود در غیر این صورت علم در جهت درست قرار نمی گیرد، توضیح داد: ارزش علم در جامعه ما با نگاه ایجاد شغل بوده و دانشگاه به محلی برای فراوری شغل تبدیل شده است به گونه ای که فارغ التحصیلان بعد از سرانجام تحصیل در پی شغل می گردند در حالیکه اگر برای علم موجود محصول داشته باشیم احتیاجی برای یافتن شغل نیست.

وی با بیان اینکه علم در جامعه ما به صورت نمایشی است، گفت: همه افراد جامعه شعار علم را سر می دهند و این در حالیست که با فرم واقعی علم و محتوای علم بسیار فاصله داریم.

رشته های مختلف علمی در کنار یکدیگر قرار گیرند

دانشیار دانشگاه پیغام نور همدان نیز در این نشست اظهار کرد: ایجاد انسجام در رشته های مختلف علمی و در کنار یکدیگر قرار دادن این علوم برای جامعه مفید است در حالیکه هر یک از علوم به صورت جزیره ای عمل می نمایند.

دکتر مرتضی مرادی با تاکید بر اینکه علوم در حوزه های مختلف جدای از یکدیگر نیستند؛ گفت: تمامی علوم باید با یاری یکدیگر و در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مسائل جامعه حل شود.

وی گفت: یک طراح خودرو برای طراحی خودرو باید به تمامی علوم توجه کند و در حوزه علوم انسانی و رنگ شناسی در طراحی خودرو توجه کند در حالیکه در جامعه این نوع نگرش وجود ندارد.

بعضی مسئولان تنها در پی ارتقا پست هستند و به علم توجه ندارند

مرادی از عدم اولویت توجه به علوم انسانی گلایه کرد و گفت: بعضی مسئولان تنها در پی ارتقا پست خود بوده و هیچ توجهی به علم ندارند.

وی اضافه کرد: زمانی علم در جامعه اثر بخش می شود که به تمامی علوم در حوزه های مختلف توجه شود و این موضوع نشان از بی تفاوتی سیاست مداران است، بنابراین علم باید کاربردی انجام شود تا در جامعه شاهد اثر بخشی آن باشیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه توضیح داد: بعضی افراد تمایل دارند برای رسیدن به مقاصد خود به جای ارائه ایده و نظریه و راه حل کارهایی را انجام دهند که پست دریافت نمایند و به این ترتیب از هدف علمی خود دور می شوند.

این دانشیار دانشگاه با بیان اینکه علوم انسانی غربی به درد جامعه ما نمی خورد و گرهی از مسائل جامعه باز نمی نماید، توضیح داد: با علم روانشناسی اسلامی و مدیریت اسلامی باید بتوانیم مسائل جامعه را برطرف کنیم که در این صورت با علم کاربردی می توانیم جامعه را ارتقاء دهیم که در این صورت برای علم مورد نظر محصول خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: باید آنالیز هایی انجام دهیم مبنی بر اینکه پژوهشگران کدام یک از مسائل جامعه را برطرف نموده اند که در این صورت به شکل کاربردی از علم بهره برده ایم.

دکتر مرادی از عدم توجه سیاست مداران به حوزه علوم انسانی اظهار تاسف کرد و اضافه کرد: سیاست مداران به حوزه علوم انسانی توجه نداشته و به این ترتیب علوم انسانی جایگاه خودش را در جامعه پیدا ننموده وبه این ترتیب مقاله هایی می نویسیم که هیچ گره ای از جامعه باز نمی نماید.

گم شدن اخلاق انسانیت در جامعه حلقه مفقوده در جامعه

مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان نیز در این نشست اظهار کرد: تا زمانیکه گفتار با کردار متفاوت باشد، عدالت اجتماعی در جامعه را نمی توانیم، برقرار کنیم و به این ترتیب نمی توانیم گره از مسائل مردم باز کنیم.

دکتر هوشنگ حیدرنژادیان با بیان اینکه نباید به سرنوشت جامعه بی تفاوت باشیم، توضیح داد: گم شدن اخلاق انسانیت در جامعه به عنوان حلقه مفقوده ای است که باید آن را پیدا کنیم تا بتوانیم گره از مسائل جامعه باز کنیم.

وی اضافه کرد: بر خلاف وجود آگاهی از مسائل و مسائل جامعه، از ظرفیت های علمی در جامعه استفاده نمی شود و این درد مشترک بین جامعه علمی و جامعه است و این موضوع نشان می دهد محصول علم را در جامعه داریم اما در پی محصول نیستیم و به این ترتیب علم اثر بخشی لازم را ندارد.

وی گفت: نگرش جامعه به پژوهش و فناوری تا حد زیادی به عملکرد دانشگاه بستگی دارد، بنابراین باید از ظرفیت های موجود به خوبی استفاده کرد.

حیدرنژادیان با بیان اینکه در بعضی موارد افراد حاضر به پرداخت مالیات نیستند، توضیح داد: گروه های مرجع نقش مهمی در ساماندهی افکار عمومی و جامعه دارند و جامعه دانشگاهیان می توانند این امر را تسهیل نمایند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 14 بهمن 1400 بروزرسانی: 14 بهمن 1400 گردآورنده: raveblog.ir شناسه مطلب: 2749

به "عدم استقبال صنایع از پژوهش تا ابتلای جامعه به خودبیگانگی علمی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عدم استقبال صنایع از پژوهش تا ابتلای جامعه به خودبیگانگی علمی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید